Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sprokkereef positief over Veilig Thuis

18-07-2016

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is in korte tijd sterk verbeterd. Dit vindt oud-jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef, die sinds drie maanden het verbeterproces van de Veilig Thuis-organisaties ondersteunt.

Sprokkereef is speciaal is ingeschakeld om de problemen bij Veilig Thuis aan te pakken. In een externe linkradio-interview sprak hij onlangs voor het eerst over zijn ervaringen. Hierin merkt hij op dat gemeenten en instellingen met verschillende problemen tegelijk te maken kregen.

Samenwerken

Allereerst moesten twee manieren van werken (huiselijk geweld en kindermishandeling) in één nieuw in te richten organisatie samenkomen. Tegelijkertijd moesten gemeenten leren samenwerken als één opdrachtgever, en Veilig Thuis moest aansluiten op wijkteams of CJG. Gemeenten en instellingen moesten daarin goed leren samenwerken. Daar kwam nog eens bij dat het aantal meldingen veel hoger was dan men had verwacht, waardoor wachtlijsten ontstonden.

"Op veel plekken zijn deze opgaven tot een goed einde gebracht, maar bij een aantal moet het beter”, aldus Sprokkereef. Hij is in gesprek gegaan met gemeenten en instellingen om naar oplossingen te zoeken. "Zoals meer geld en mensen om de extra" meldingen af te handelen: 15 miljoen euro is er extra naar toegegaan."

Vertrouwen

Ook zijn er inmiddels goede afspraken over hoe je een zaak/melding opneemt en overdraagt, deze waren niet altijd helder. Daarvoor is er nu een heldere, landelijke veldnorm, die onderschreven wordt door de gemeenten.

Sprokkereef: "De organisatorische kant heeft tijd nodig gehad. Zijn er mensen tussen wal en schip gevallen? Ik ben geen casussen tegengekomen waarbij iets ernstigs is gebeurd. Alle acute zaken zijn er uitgehaald, maar dat betekent wel dat andere zaken langer moeten wachten. Het is goed dat de Inspecties de vinger aan de pols houden. Ik heb er absoluut vertrouwen in dat het beter gaat en dat kwetsbare gezinnen goede hulp krijgen. We zijn er nog niet, maar ik weet zeker dat goede stappen gezet zijn in alle regio's'."