Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste bijeenkomst European Network on Victims’ Rights

19-02-2016

Minister van der Steur heeft vandaag samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam geopend. De doelstelling van het netwerk is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren.

Het ENVR brengt EU-lidstaten samen om te bereiken dat slachtoffers hun verworven rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Lidstaten kunnen daarbij leren van elkaars ervaringen. Vooral wanneer een misdrijf in het buitenland is gepleegd, is er meer samenwerking tussen de lidstaten nodig voor het doen van aangifte en voor de verkrijging van een tegemoetkoming. Tijdens de bijeenkomst van vandaag is gesproken over hoe de landen samen de positie van het slachtoffer in grensoverschrijdende gevallen kunnen verbeteren.

Nederlands voorzitterschap

Het ENVR wordt opgericht in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, in samenwerking met partnerlanden Frankrijk, Ierland en Slowakije. De positie van het slachtoffer is voor Nederland een belangrijk onderwerp gedurende dit voorzitterschap.

Waar eerst vooral aandacht bestond voor de verdachte/dader, is in Nederland in de afgelopen jaren, mede door de inzet van organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en lotgenotenorganisaties voor slachtoffers, de positie van slachtoffers aanzienlijk versterkt. Zij hebben een sterkere juridische positie gekregen in het strafrecht, de ondersteuning van slachtoffers is verbeterd en de mogelijkheden om schade vergoed te krijgen zijn verruimd.

De volgende bijeenkomsten van het ENVR zijn in Bratislava (november 2016) en Parijs (mei 2017).