Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijke campagne huwelijksdwang

19-04-2016

Trouwen tegen je wil, de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating, gaat volgende week van start. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

Zomerperiode

Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen per jaar tegen hun wil. Hun ouders, familie of omgeving dwingen hen tot een huwelijk dat zij niet willen Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. Ook komt het voor dat jongeren gedwongen worden achtergelaten in de zomerperiode terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland.

Hulp en advies

Mensen dwingen tot een huwelijk mag niet in Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze campagne. Voor hulp en advies wordt verwezen naar Veilig Thuis (0800-2000).

Zie voor meer informatie: externe linkwww.trouwentegenjewil.nl.