Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Artikel schadelijke traditionele praktijken

19-08-2016

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

Tegelijkertijd kan huiselijk geweld tegen vrouwen óók een schadelijke traditionele praktijk zijn. Bijvoorbeeld als het slaan van de echtgenote wordt gezien als een teken van aanhankelijkheid aan haar of als geoorloofde gewoonte om haar tot gehoorzaamheid te dwingen. Het onderscheid ligt in motieven voor het geweld, in de oorzaken, verschijningsvormen en de plegers.

In het externe linkartikel geeft Movisie onder meer achtergrondinformatie en tips voor voorlichting over dit onderwerp.