Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

19-10-2016

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

Het RBV bestaat uit twee onderdelen: Jeugd- en Gezins bescherming en Veilig Thuis Friesland. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op de cliënten van de Jeugd­ en Gezinsbescherming. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waarbij sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. Het RBV zag de veiligheidsproblemen waarmee deze jeugdigen te maken hebben stijgen van 24 procent in 2011 naar 49,5 procent in 2015.

Gedwongen jeugdzorg

Het Regiecentrum constateert verder dat de problemen bij Jeugd- en Gezinsbescherming heftiger en complexer van aard zijn geworden. Ook het aantal Friese gemeenten waar deze problemen bovengemiddeld voorkomen, is toegenomen.

Na de transformatie in de jeugdzorg vindt verreweg de meeste ondersteuning door Jeugd- en Gezinsbescherming plaats in het kader van een beschermingsmaatregel (gedwongen jeugdzorg). In de onderzoeksgroep zijn daarom verhoudingsgewijs meer cliënten met een maatregel. De vrijwillige jeugdzorg is nu de taak van de lokale teams.

Echtscheiding

Het onderzoek vond plaats onder 1.881 (2014) en 1.610 (2015) cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit zijn jeugdigen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel die door een rechter is uitgesproken. Het blijkt dat steeds meer cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming uit een gezin komen waar de opvoedingsproblemen verband houden met de echtscheiding van de opvoeders. In 2015 gold dit voor 41 procent van de cliënten.

Factsheet

Het RBV heeft de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek samengevat in een pdf-bestandfactsheet (Pdf-bestand 986 kB, via regiecentrumbv.nl). Hierin staan ook aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling (voor lokale teams en zorgaanbieders) en aanbevelingen voor beleid (voor zorgaanbieders en gemeenten).