Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

20-04-2016

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

Kinderrechtenverdrag

Kalverboer zegt in een eerste reactie: "Ik wil iets doen voor kinderen die buiten het directe blikveld vallen, zoals kinderen die mishandeld worden en die we niet kennen, kinderen van kwetsbare ouders die te zware lasten dragen. Het kinderrechtenverdrag bepaalt dat het belang van het kind eerste overweging is bij alle besluiten die er over kinderen genomen worden, dat elk kind recht heeft op ontwikkeling, het recht gehoord te worden en recht op gelijke behandeling. Dat is voor mij de basis van waaruit ik wil kijken naar de thema's die er spelen."

Goede inventarisatie

Margrite Kalverboer (1960) geniet bekendheid als bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Zij rondde de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in 1996 in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Ze neemt eerst de tijd om zich in te werken. "Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Maar er vallen ook steeds meer buiten de samenleving. De afgelopen jaren is er een goede inventarisatie gemaakt van wat er mis is, ik wil nu kijken wat we daar aan kunnen doen en hoe. Ik wil daarover van gedachten wisselen met deskundigen maar ook met kinderen."

Problemen

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd tal van problemen ervaren. Zoals pesten, armoede of in een asielprocedure zitten. Of dat hun ouders gescheiden zijn, kwetsbaar zijn of dat kinderen mantelzorgen voor hun ouders. Stuk voor stuk onderwerpen die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van kinderen en voor hun toekomst.

De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier wordt de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeterd. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. Marc Dullaert was tot 1 april 2016 Nederlands eerste Kinderombudsman.