Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toename hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld

20-05-2016

Het aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld is in de eerste vier maanden van 2016 met 41 procent toegenomen ten opzichte vorig jaar. De hulpverleners horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Dat meldt Korrelatie op haar website.

Wat ook opvalt is dat nu meer mensen anoniem willen bellen over een kind in hun omgeving waar ze zich zorgen over maken. De meeste hulpvragen (48%) gingen over de mishandeling van kinderen, gevolgd door de mishandeling van een partner (46%). Zes procent van de hulpvragen ging over ouderenmishandeling. In het Manifest Huiselijk Geweld Te Lijf gepubliceerd in april 2016, stond dat de cijfers van huiselijk geweld niet dalen, ondanks dat er meer aandacht voor is.

Meer aandacht

Bellen, chatten of mailen met Korrelatie is anoniem, wat het zoeken naar hulp laagdrempeliger maakt. Jean-Pierre van de Ven, als psycholoog verbonden aan Korrelatie: "Helaas durven nog steeds veel mensen niet te praten over huiselijk geweld: uit schaamte, uit angst voor nog meer geweld of om andere redenen. Er is nu gelukkig meer aandacht voor vanuit de overheid en door het feit dat meer mensen in de media uitkomen voor hun ervaring met huiselijk geweld. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat meer mensen Korrelatie benaderen over hun persoonlijke situatie. Dat ze er anoniem over kunnen praten en advies krijgen over verdere hulp is voor velen een belangrijke stap naar meer openheid en actie."

De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven mensen individueel advies en zoeken samen met hen naar oplossingen en het verdere hulptraject. Tijdens het gesprek laten ze mensen inzien dat hun situatie niet normaal is en dat het belangrijk is om hulp te zoeken. Ook worden mensen gewezen op voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen voor onveilige situaties.

Signalen

Van de Ven: "75 procent van de mensen die contact opnemen met Korrelatie belt over hun eigen situatie, de rest belt over de problemen van hun naasten. Bij huiselijk geweld zou het goed zijn als de omgeving de signalen herkent en op tijd aan de bel trekt bij hulpverlenende instanties. Dit zou een hoop leed schelen."

externe linkKorrelatie