Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minder Friese gezinnen onder toezicht

20-07-2016

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft een adviserende rol bij jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Friesland is onderdeel van het Regiecentrum.

Afname

Op 1 januari 2015 waren er 308 Friese gezinnen onder toezicht van een jaar of korter en 605 van langer dan een jaar. Op 31 december lagen deze cijfers op respectievelijk 234 en 558. Het aantal gezinnen waarvan kinderen buitenshuis onder voogdij werd gesteld bleef rond de 250.
De vrijwillige en minder intensieve versie van ondertoezichtstelling, de beschermingsregie, daalde ook. Het Regiecentrum noteerde een afname van 264 op 1 januari tot 128 op 31 december.

De organisatie gaf 3111 adviezen over huiselijk geweld. Daarbij ging het in 2907 gevallen om kindermishandeling. Het regiecentrum wil de cijfers niet vergelijken met eerdere jaren, omdat de werkwijzen zijn veranderd. Zo worden nu ook oudermishandelingen geregistreerd.

externe linkJaarverslag 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid