Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verbeterpunten signaleren onveiligheid kinderen

20-09-2016

Partijen in het sociaal domein, zoals kinderopvangorganisaties, signaleren onveilige situaties vaak pas bij zichtbare gevolgen van geweld of mishandeling. Maar zij zouden eigenlijk moeten kijken naar de gehele thuis- en sociale situatie van een kind. En bij reden tot zorg, direct moeten handelen.

Dat is één van de conclusies uit een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein. Hierin werken vijf rijksinspecties samen: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zes gemeenten

De inspecties onderzochten in hoeverre partijen uit het sociaal domein er gezamenlijk voor zorgen dat situaties waarin belemmeringen een veilige ontwikkeling van jeugdigen in de weg staan, tijdig in beeld komen en indien nodig toegang tot zorg en ondersteuning realiseren. In zes gemeenten (Houten, Nieuwegein,Barneveld, Ede, Assen en Emmen) zijn de processen van het signaleren en duiden van (risico’s op) onveilige situaties van jeugdigen tot het in gang zetten van zorg en ondersteuning in kaart gebracht en beoordeeld.

Verbeterpunten

In de onderzochte gemeenten zijn diverse goede voorbeelden gevonden
van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren en duiden van informatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zijn de inspecties van mening dat op de volgende thema’s verbetering nodig is:

  1. Partijen dienen snel in staat te zijn elkaar te kennen en goede samenwerkingsrelaties op te bouwen om gezamenlijk samenhangende hulp te bieden.
  2. Meer preventief werken is nodig. Daarbij is het essentieel dat alle organisaties
    belemmeringen in de veilige ontwikkeling van kinderen signaleren en hiernaar handelen - ook voordat sprake is van kindsignalen.
  3. Bij de besluitvorming over passende zorg en ondersteuning, is het belangrijk dat informatie beter bij elkaar komt zodat een beter beeld ontstaat van de situatie van jeugdige en gezin.
  4. Doordat jeugdigen en gezinnen die zorg of ondersteuning nodig hebben, vaak heen en weer geschoven worden tussen instanties kunnen veiligheidsrisico’s momenteel lang blijven voortbestaan.

Download

Download het onderzoek Pdf-bestand Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning (Pdf-bestand 653 kB, via rijksoverheid.nl)