Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

21-09-2016

De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

De methode

Multifocus helpt multiprobleem gezinnen de geweldspiraal te doorbreken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en realiseert samen met ketenpartners een integrale aanpak. Uit een procesevaluatie geven intensief casemanagers aan dat ze een positieve invloed zien op het realiseren van de doelen op gezinsniveau. Gezinnen ervaren de methode als waardevol en leerzaam.

Goed Onderbouwd

Multifocus is in juni 2016 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie heeft een mooi handboek en beschikt over een specifieke training. De interventie lijkt goed uitvoerbaar, maar vergt wel de nodige invulling van de uitvoerders zelf.

Er is een brede onderbouwing aanwezig met een krachtgerichte focus met noodzaak van en aandacht voor integrale, systeem- en gezinsgerichte benadering en het systeem van de professionals. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? Movisie nodigt u van harte uit om deze interventie aan te melden.

Meer weten