Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws

  Publicaties

   Agenda

    Inspecties verlengen verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

    21-10-2016

    Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verlengen daarom vanaf 21 oktober 2016 het verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden.

    Wachtlijsten en caseload

    De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Gelderland Zuid belangrijke maatregelen heeft getroffen ten aanzien van het terugdringen van de wachtlijsten, welke zijn gedaald tot een aanvaardbaar niveau. Nog niet acceptabel is een te groot aantal onderzoeken dat langer dan tien weken duurt (caseload per medewerker). De inspecties hebben daarnaast geconstateerd dat Veilig Thuis Gelderland Zuid nu en op korte termijn geen voldoende zal halen voor een hertoets Stap 1. De inspecties vinden de situatie nog steeds zorgelijk.

    In de verlengde periode van het verscherpt toezicht monitoren de inspecties of de aangekondigde verbetermaatregelen uitgevoerd en geborgd worden. Ook verwachten de inspecties dat Veilig Thuis ervoor zorgt dat de wachtlijsten komende maanden structureel laag en op een aanvaarbaar niveau blijven.

    Instellen verscherpt toezicht

    Op 22 april 2016 is Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Met name de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid hierover gaf aan de inspecties, waren aanleiding voor het verscherpt toezicht. Gedurende het traject van verscherpt toezicht hebben de inspecties op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en monitoring van de wachtlijsten.

    Downloads

    pdf-bestandBrief Inspecties verlengen verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid (pdf-bestand, 166 Kb) (via www.inspectiejeugdzorg.nl)