Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vroeger en verder erkend als effectieve interventie

21-11-2016

De interventie Vroeger en verder is erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Vroeger en Verder richt zich op volwassenen die in hun jeugd of in relaties te maken hebben gehad met seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. Doel van de cursus is dat klachten die bij een complexe PTSS horen zijn verminderd en cursisten meer controle hebben over hun denken, voelen en handelen. De cursus wordt uitgevoerd door ggz-instellingen. In een procesevaluatie geven cursisten aan dat ze vooral door erkenning en herkenning in medecursisten geholpen zijn, dat ze weer zelf de regie nemen en uit de slachtofferrol stappen. In meerdere effectonderzoeken zijn goede aanwijzingen voor effectiviteit van de methode gevonden.

Effectief

De interventie Vroeger en verder is in oktober 2016 erkend als Effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Er is sprake van een goede onderbouwing van alle onderdelen van de cursus. Sterk punt zijn het handboek en werkboek: de interventie is beoordeeld als zeer goed uitvoerbaar en de commissie acht de interventie, op basis van studies, Effectief volgens goede aanwijzingen. Een suggestie voor verbetering is om een casus toe te voegen aan de beschrijving als aanvulling op de kwantitatieve rapportage.

Samenwerking

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie aan te melden bij externe linkdatabank Effectieve sociale interventies.