Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sterke toename klachten jeugdhulp

22-08-2016

Het aantal mensen dat een klacht indient bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is flink toegenomen. In de eerste helft van 2016 waren dat er bijna 6500, tegen ruim 7400 in heel 2015. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening, gevolgd door klachten over beslissingen en gebrekkige informatie.

Behalve voor het indienen van een klacht, namen mensen ook vaker contact op met het AKJ om een probleem te bespreken of een vraag te stellen. Bijvoorbeeld over wetgeving en procedures.

Hulpverleners

"Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel", aldus directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ. Ze noemt het opvallend dat naast ouders ook steeds meer hulpverleners contact zoeken met een vertrouwenspersoon voor advies.

externe linkHet AKJ heeft zo’n tachtig vertrouwenspersonen door het land in dienst, die cliënten of ouders van cliënten in de jeugdzorg kosteloos bijstaan met informatie en advies. De stichting bestaat al 45 jaar, maar sinds de gemeenten vorig jaar verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, weten meer mensen het AKJ te vinden.

Meer informatie

externe linkAdvies- en Klachtenbureau Jeugdzorg