Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

22-11-2016

Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt van de vierjaarlijkse regeringsrapportage en de dialoog daarover met minister Bussemaker. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen.

Het Comité externe linkbeveelt aan om meer te doen om discriminerende stereotypen uit te bannen en positieve en non-stereotype beeldvorming van vrouwen in media en reclame te bevorderen, onder meer door de mediawet te wijzigen. Gender-stereotypering moet onder de verschillende vormen van (verboden) discriminatie vallen.

Huwelijkse gevangenschap en intersekse

Het aanpakken en uitroeien van huwelijkse gevangenschap moet beter, dat benoemt het Comité dit keer voor het eerst. Onder meer door voorlichting aan en training van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie en de advocatuur.

Ook over de mensenrechtenschendingen van intersekse personen doet het Comité voor het eerst een uitspraak: het maakt zich zorgen over de medisch onomkeerbare operaties van geslachtskenmerken van intersekse kinderen. De regering moet zorgen dat er een op rechten gebaseerd gezondsheidsprotocol voor intersekse kinderen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zorg en welzijn

Op het vlak van zorg en welzijn moet Nederland ook het nodige verbeteren:

  • huisartsen dienen aan vrouwen die over tijd zijn de abortuspil te kunnen voorschrijven en apotheken moeten die dan ook leveren.
  • zonder verdere vertraging moeten alle slachtoffers van huiselijk geweld gratis juridische bijstand krijgen – het Comité merkt op dat daders hier wel toegang toe hebben, maar slachtoffers niet.
  • het gender-neutrale huiselijk-geweldbeleid moet worden vervangen door een gender-sensitieve aanpak: mèt oog voor de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en mèt oog voor de sekse van dader en slachtoffer.
  • de gemeentelijke voorzieningen voor vrouwenopvang en jeugdzorg (waaronder kindermishandeling) moeten worden geëvalueerd. Ook de Ombudsman heeft aangekondigd nader onderzoek naar de opvang te gaan doen.

Transparantie mensenrechtencheck

Andere aanbevelingen betreffen het hele regeringsbeleid. Zo moeten de aan beleid en wetgeving voorafgaande mensenrechten-effect-toetsen en de check of beleidsvoornemens niet in strijd zijn met internationale verdragen (zoals het VN-Vrouwenverdrag) openbaar en transparant zijn.

Conferentie

Het Comité vindt het positief dat de regering samen met NGO’s begin komend jaar een conferentie wil beleggen om te bespreken hoe er handen en voeten gegeven kan worden aan de uitvoering van alle aanbevelingen. “Door dit op te nemen in de conclusies laat het Vrouwenrechtencomité ook aan andere landen zien dat dit beslist een voorbeeld is om te volgen”, aldus Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.