Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak wachtlijsten prioriteiten in verbeterplan Veilig Thuis

23-03-2016

De aanpak van de wachtlijsten moet als prioriteit nummer één benoemd worden in het verbeterplan van de Veilig Thuisorganisaties. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie daartoe van Vera Bergkamp (D66) en Nine Kooiman (SP) aangenomen.

De Tweede Kamer stemde gisteren over een aantal moties die afgelopen donderdag waren ingediend bij het debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Twee moties werden verworpen, drie werden er aangenomen.

Monitoren

Zo gaat de regering, op verzoek van Marith Volp (PvdA) de mogelijkheden onderzoeken de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling van zowel de zorgketen als het justitiebeleid structureel te monitoren. De Kamer wordt daarover binnen een halfjaar geïnformeerd.

In de derde aangenomen motie wordt de regering verzocht zorg te dragen voor de borging van de expertise over en aandacht voor de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij gemeenten, Veilig Thuis, politie en justitie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Meer informatie

externe linkMoties ingediend bij het debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld