Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor: hoe gaat het met de aanpak van huiselijk geweld?

23-06-2016

Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis bevroeg de beleidsambtenaren van 22 centrumgemeenten hierover. Een samenvatting van de uitkomsten staat inmiddels online.

In alle gemeenten/regio’s is men bezig met implementatie van de regiovisie. De vorm waarin verschilt. Soms een uitvoeringsplan HG en KM, soms een werkprogramma sociaal domein waar HG en KM onderdeel van zijn. Soms geen uitvoeringsplan op papier, maar een praktische werkagenda.

Monitoring ontbreekt

Opvallend is dat monitoring in bijna geen enkele gemeente al een rol speelt. Alle gemeenten geven aan het belangrijk te vinden en op te willen pakken maar nog niet zover te zijn. Alle gemeenten zijn benieuwd naar hoe andere gemeenten dit oppakken.

Verder noemt een aantal gemeenten de samenwerking Veilig Thuis en de wijkteams 'een punt van aandacht'. Daarbij wordt ook opgemerkt dat het een kwestie van tijd is, vooral investeren in de onderlinge contacten. Sommige gemeenten vinden het een knelpunt dat de regiovisie niet heel sterk leeft.