Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interventie voor beoordelen seksueel gedrag kwetsbare minderjarigen

24-06-2016

Movisie, Rutgers en Sensoa hebben een pedagogische interventie gelanceerd die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma: 'Buiten de lijnen'. De interventie is beschreven in een handboek.

Uit recent onderzoek onder 18-jarigen heeft ongeveer een derde een vorm van seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Onder jongens ligt dit percentage op 23 procent en bij meisjes maar liefst 41 procent. Tegelijkertijd zijn bepaalde gedragingen onderdeel van een gezonde seksuele ontwikkeling en is niet elk seksueel gedrag over de grens. Professionals die werken met kwetsbare groepen kinderen zijn geneigd om elke vorm van seksueel gedrag te bestempelen als grensoverschrijdend.

Vlaggensysteem

‘Buiten de lijnen’ past de methodiek van het Vlaggensysteem toe die intussen veelvuldig gebruikt wordt binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Dit systeem is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren.
Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek.

Kristin Janssens, mede-auteur van het nieuwe handboek: "De kracht van de methodiek is dat professionals leren om objectiever naar seksueel gedrag te kijken. Ze moeten hun vooroordelen aan de kant zetten."

Meer informatie

externe linkMovisie.nl