Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Herziene LESA Kindermishandeling beschikbaar

24-10-2016

De herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA) is gepubliceerd. De herziening is uitgevoerd door een aantal huisartsenorganisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Samenwerkingsafspraken

Het doel van de LESA is de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren door betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling.

Aanleiding

Aanleiding tot de herziening van de LESA was de aanpassing van de KNMG-meldcode en de uitbreiding hiervan met de kindcheck, alsmede de invoering van de nieuwe Jeugdwet waardoor de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg.

Links

externe linkDefinitieve versie LESA Kindermishandeling.