Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Beeldvorming sociale wijkteams moet bijgesteld'

25-05-2016

In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.

"Er zijn weinig klachten en wachtlijsten, en er vallen niet of nauwelijks mensen buiten boord. De teams beschikken meestal over goede mensen, die geloven in het concept van maatwerk en eigen kracht", somt zij op.

Meerwaarde

Naar aanleiding van het rapport van Movisie externe linkSociale (wijk)teams in beeld verschenen diverse artikelen in de media -vaak met sombere koppen als 'Breed takenpakket en werkdruk zetten wijkteam klem' of 'Wijkbewoner doet niet mee in wijkteam'. Die koppen doen de ontwikkeling in veel gemeenten absoluut geen recht, vindt Breed. Zo slecht gaat het in de praktijk volgens haar helemaal niet. "De meerwaarde heeft zich al bewezen in de korte lijnen en snelle afstemming tussen de diverse hulpverleners en met de hulpverlening dicht bij de burger."