Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Subsidiemogelijkheid voor De Nieuwe Toekomst

26-08-2016

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling voor 2017 die een goede mogelijkheid biedt om een lokaal project van De Nieuwe Toekomst te starten met 50 procent financiering van OCW.

De Nieuwe Toekomst is gericht op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die huiselijk geweld mee hebben gemaakt. Economische zelfstandigheid is een goede beschermende factor tegen herhaling van geweld en werkt dus preventief in het kader van aanpak van huiselijk geweld.

Erkenning en borging

Voor de landelijke ondersteuning van de lokale projecten zal het ministerie van OCW een vervolgsubsidie verstrekken aan de Federatie Opvang die dat samen organiseert met de NVR en Movisie. Het landelijk project is gericht op erkenning en borging van de methodiek. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om volgend jaar parallel hieraan een gedegen effect onderzoek te laten doen.

Informatiebijeenkomst

Het ministerie van OCW organiseert op 22 september een informatiebijeenkomst over de stimuleringsregeling. De uitnodiging hiervoor is gestuurd aan de wethouders van Werk & Inkomen van de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. De Federatie Opvang zal op de bijeenkomst De Nieuwe Toekomst presenteren en nader toelichten.

Meer weten