Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

26-08-2016

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten.

College Bescherming Persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens adviseerde om in de Jeugdwet een regeling op te nemen die specifiek ziet op het verstrekken door jeugdhulpverleners/aanbieders van persoonsgegevens aan gemeenten, voor de financiële afwikkeling en controle van declaraties.

Definitief

De ministeriële regeling bevat regels over de formele controle van declaraties, het betalen daarvan, het verrichten van materiële controle en het doen van fraude-onderzoek. Tot nog toe gold een tijdelijke ministeriële regeling, die nu dus definitief wordt.

externe linkMinisteriële regeling 16 augustus 2016 houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen (Staatsblad, 24 augustus 2016)