Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking geactualiseerd

26-09-2016

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (VGV) geactualiseerd. Het protocol, met uitleg en handvatten, is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

Inzicht

Het protocol geeft zicht op hoe te handelen vanaf het moment van adviesvraag of melding bij Veilig Thuis. Daarnaast geeft het inzicht aan iedereen die te maken krijgt met (een vermoeden van) VGV bij minderjarigen.
Een aantal stappen binnen een onderzoek naar VGV wijkt af van de normale stappen binnen een onderzoek naar kindermishandeling. Daarmee is dit handelingsprotocol een verbijzondering van het VNG-Model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis.

Achtergrondinformatie

Daarnaast bevat het protocol achtergrondinformatie over VGV. De achtergrondinformatie helpt medewerkers in de keten de casus in perspectief te zien en bij het stellen van de juiste vragen tijdens het onderzoek.
Vertegenwoordigers van onder andere Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, VNG, VWS, OM zijn nauw betrokken geweest bij het aanpassen van het protocol. De meest recente prevalentiecijfers van VGV in risicolanden zijn opgenomen. Het protocol is afgestemd met het VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis en het Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, politie en OM.

Downloads

pdf-bestandHandelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen (pdf-bestand 1,4 MB via www.pharos.nl)