Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Betere spreiding mannenopvang

27-05-2016

De opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld moet beter over het land worden verspreid. De 1,2 miljoen euro die voor de mannenopvang beschikbaar wordt gesteld, wordt volgend jaar daarom verdeeld over zes steden, in plaats van over de G4 zoals dit jaar nog het geval is.

Naast Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, krijgen in 2017 ook Tilburg en Zwolle een bedrag uitgekeerd voor de opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring. Dit komt neer op 0,2 miljoen euro per stad. Dat hebben Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG besloten in een bestuurlijk overleg.

Verdeling budgetten

In het overleg maakten Van Rijn en de VNG afspraken over hoe het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang volgend jaar over de gemeenten verdeeld worden. Besloten is om de helft van het geld historisch te verdelen en de andere helft te verdelen volgens de objectieve verdeelmodellen. Dit voorstel wijkt af van eerdere afspraken.

Meer informatie

externe linkVerdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang over 2017 op vng.nl.