Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Drie Veilig Thuis organisaties voldoende na hertoets

27-07-2016

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in juni 2016 hertoetsen uitgevoerd bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van deze drie Veilig Thuis organisaties inmiddels voldoende is.

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties. Zij doen dit stapsgewijs. In het najaar van 2015 is stap 1 van het toezicht uitgevoerd bij de drie genoemde Veilig Thuis organisaties. De inspecties oordeelden toen dat de organisaties voldeden aan 14 c.q. 15 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015.

Hertoets

In juni 2016 hebben de inspecties een hertoets van stap 1 van het toezicht uitgevoerd bij de drie Veilig Thuis organisaties. De inspecties zijn van oordeel dat de Veilig Thuis organisaties aan alle verwachtingen uit het toetsingskader moeten voldoen. De inspecties hebben bij de hertoets de stand van zaken van het verbetertraject betrokken dat de organisaties hebben ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek in 2015. Het eindoordeel van de inspecties luidt dat de kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant ten aanzien van stap 1 voldoende is.

Vervolg

De inspecties hebben geconstateerd dat de drie Veilig Thuis organisaties in juni 2016 voldoen aan 21 c.q. 22 van de 24 verwachtingen en dat voldoende voortgang zit in de openstaande verbeterpunten. De inspecties blijven de ontwikkelingen bij de drie Veilig Thuis organisaties volgen via het reguliere toezicht.

Meer informatie

Inspectie Jeugdzorg