Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Meldcode huwelijksdwang wijkt af'

28-06-2016

Maatschappelijk werkster Kirsten Regtop houdt een blog bij over huiselijk geweld. Deze week schrijft zij daarin over huwelijksdwang en achterlating. Het is belangrijk dat professionals de Meldcode Huiselijk Geweld hierbij op juiste wijze toepassen, stelt zij. "Het geldend advies is dat de volgorde van de te nemen stappen afwijkt van de norm."

Met de naderende zomervakantie is het tijd om weer extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen, vindt Regtop. "Gezien de complexiteit, het mogelijk hoge dreigingsniveau en niet in de laatste plaats de tijdsdruk is het van belang dat je als professional op een juiste wijze de Meldcode Huiselijk Geweld hanteert", schrijft ze.

Advies

Een professional die rondloopt met signalen, zou bijvoorbeeld in een zo vroeg mogelijk stadium advies moeten vragen aan experts. Een tweede advies is om, in het geval van minderjarigheid, pas het gesprek aan te gaan met ouders op het moment dat er in samenwerking met experts een gedegen risico-taxatie is gemaakt (stap 4 van de Meldcode).