Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

28-07-2016

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

Ruim 200 gemeenten maken al gebruik van de monitor. De naam is nu gewijzigd in: Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Het is een sturingsinstrument waarmee gemeenten beleidsontwikkelingen kunnen volgen, de effecten van hun beleid kunnen meten en waar nodig bijsturen. Zo kan de monitor gemeenten ook helpen bij het in de praktijk brengen van hun regiovisie, met name als het gaat om het preventiebeleid.

Indicatoren

Deelnemende gemeenten vullen een vragenlijst in op basis van negentien indicatoren, zoals het trainen van professionals in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de antwoorden wordt zichtbaar wat een gemeente al bereikt heeft en wat beter kan. De uitbreiding naar huiselijk geweld is in nauwe samenwerking met kennisinstituut Movisie tot stand gekomen.

externe linkMonitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld