Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huisartsen beter gefaciliteerd om kindermishandeling te signaleren

29-03-2016

Dit jaar verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen voor huisartsen om kindermishandeling te kunnen signaleren. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het immers van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten.

Huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo werken samen om huisartsen te ondersteunen bij het signaleren van kindermishandeling. Zij reiken daarbij verschillende instrumenten aan.

Kindcheck-alert

Ten eerste is er de digitale externe linkkindcheck-alert in NHGDoc in de verschillende Huisartsen Informatie Systemen (HIS’sen). De kindcheck-alert werkt als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de kindcheck-alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn.

Scholing

Uit onderzoek van VWS is gebleken dat de KNMG-meldcode goed bekend is bij artsen maar dat veel artsen het lastig vinden deze toe te passen. Ook bleek dat de kindcheck relatief onbekend is bij huisartsen. Daarom hebben de samenwerkende organisaties afgesproken dat zij meer huisartsen willen bereiken met (online) scholing over de kindcheck en de aanpak van kindermishandeling. Bestaande e-learnings en face to face trainingen worden geactualiseerd en er komen speciale korte ‘leerberichten’ die huisartsen in 15 minuten digitaal bijpraten over kindermishandeling en actuele ontwikkelingen op dat gebied.

LESA geactualiseerd

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. Voor goede afspraken over een optimale samenwerking wordt de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandeling herzien. Hoe wordt er samengewerkt, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillenden partijen naast de huisarts en wat is de rol van de vertrouwensarts, de jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis, komen in deze LESA aan de orde. De LESA verschijnt medio 2016.

PraktijkWijzer en Thuisarts

Ook de externe linkPraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid wordt op het thema kindermishandeling en huiselijk geweld aangepast. En de voorlichtingswebsite externe linkThuisarts.nl brengt dit jaar regelmatig nieuwe informatie hierover onder de aandacht.