Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Scholingsaanbod huiselijk geweld en Meldcode

29-03-2016

Op zoek naar scholing op het gebied van huiselijk en seksueel geweld en de Meldcode? Dat is sinds kort te vinden op een nieuwe plek: www.bijscholingwmo.nl. Voorheen was dit aanbod opgenomen in de Databank Bij- en nascholing Meldcode. Deze databank is opgehouden te bestaan.

De website externe linkwww.bijscholingwmo.nl bevat een overzicht van trainingen, cursussen, opleidingen en bijscholingen van verschillende landelijke aanbie-ders op het gebied van de Wmo. Met dit scholingsaanbod kunt u uw kennis bijspijkeren en uw houding en vaardigheden versterken.

Het onderdeel huiselijk en seksueel geweld op de website bevat actuele scholing en training op het gebied van de Meldcode en alle vormen van huiselijk en seksueel geweld:

  • Eergerelateerd geweld/huwelijksdwang
  • Kindermishandeling
  • Meisjesbesnijdenis
  • Ouderenmishandeling
  • Oudermishandeling
  • Partnergeweld/belaging
  • Seksueel geweld.

U kunt niet alleen zoeken op thema, maar ook op vakgebied (bijvoorbeeld gehandicaptenzorg), oplei-dingsniveau, beroepsgroep en geaccrediteerde training.

Van elke training of bijscholing is informatie aanwezig over doel, opleidingsniveau, aanpak, praktische gegevens en erkenning. Het gaat zowel om open aanbod als om maatwerk. Ook zijn er e-learnings opgenomen.

Scholing aanmelden

Uw complete scholingsaanbod ook in de databank Bijscholing Wmo? Meld het aan via externe linkbijscholingwmo.nl.