Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

29-04-2016

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Gelderland Zuid onlangs onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid daarover aan de inspecties heeft verstrekt.

Afgelopen najaar constateerden de inspecties al urgente verbeterpunten ten aanzien van het zicht dat veilig Thuis moet hebben op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft naar aanleiding daarvan een verbeterplan opgesteld.

Onaangekondigd bezoek

Volgens Veilig Thuis Gelderland Zuid zou de wachtlijst eind november zijn weggewerkt. Tijdens een voortgangsbezoek in januari 2016 constateerden de inspecties dat er toch sprake was van een substantiële wachtlijst. Bovendien ontvingen de inspecties medio april signalen dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de inspecties niet volledig zou hebben geïnformeerd over de wachtlijst. Tijdens een onaangekondigd bezoek aan Veilig Thuis Gelderland Zuid constateerden zij dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de afgelopen maanden een veel te positief beeld over de wachtlijst heeft gegeven.

Het vertrouwen van de inspecties in de aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Gelderland Zuid is hiermee ernstig geschaad. Bovendien hebben de inspecties er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de wachtlijst binnen redelijke termijn kan wegwerken zonder extra maatregelen te treffen.

Verwachtingen

De inspecties verwachten van de GGD Gelderland Zuid, als primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland Zuid, zo snel mogelijk alle noodzakelijke maatregelen treft om de problemen te verhelpen. In ieder geval:

  • Het op zo kort mogelijke termijn terugbrengen van de wachtlijst en tweewekelijkse opgave van de bestaande wachtlijst en de caseload per medewerker;
  • In de tussentijd zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens op de wachtlijst;
  • Alle verbeterpunten naar aanleiding van het toezicht Stap 1 voortvarend uitvoeren.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van maximaal zes maanden.

Schuld

GGD-directeur Moniek Peters is de leiding over Veilig Thuis Gelderland-Zuid inmiddels ontnomen. Het GGD-bestuur geeft haar de schuld van de interne puinhoop. Een interim manager moet het komende halfjaar orde op zaken stellen. Het bestuur trekt  3,5 ton uit voor spoedmaatregelen. Naast de interim manager komt er extra personeel. Ook komt er een onderzoek naar de vraag of Veilig Thuis bij GGD Gelderland-Zuid wel op de juiste plek is.

Meer informatie

externe linkInspectie Jeugdzorg