Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Groen licht voor Family Justice Center Antwerpen

29-06-2016

De Belgische minister van Justitie Koen Geens en de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen hebben gisteren een overeenkomst getekend voor de oprichting van een Family Justice Center 'Veilig Thuis' in Antwerpen.

Een Family Justice Center richt zich specifiek op de aanpak van huiselijk geweld. Onder het motto 'Één gezin, één plan' staat een vast, deskundig team van hulpverleners, politie en justitie ter beschikking van de cliënt. Het team voert onderling overleg en werkt een gezamenlijke aanpak uit.

Netwerken

"De volgende jaren werken we in Vlaanderen netwerken van hulpverleners, politie en justitie uit met de bedoeling op een geïntegreerde manier intra-familiaal geweld aan te pakken. Daarmee volgt Vlaanderen ook de aanbevelingen van het rapport Gezinsdrama’s en zet het verder in op de aanpak jeugdhulp 2.0.", aldus minister Vandeurzen.

Europees verdrag

Met de overeenkomst wordt onder meer tegemoet gekomen aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In België trad de instemmingswet hiervoor op 19 juni jl. in werking.

Meer informatie

externe linkKoengeens.be