Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak voor verbetering van de meldcode

31-03-2016

Een registratievereiste is een van de middelen om tot een aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te komen. Zo’n vereiste moet wel herkenbaar en werkbaar zijn voor de betrokken partijen en door hen gedragen worden. Dat stelt Jan-Dirk Sprokkereef in zijn aanpak voor verbetering van de meldcode.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de aanpak dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De toepassing van de meldcode blijkt in de praktijk nog voor verbetering vatbaar. Daarom is in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ is het traject 'Aanscherping meldcode' in werking gesteld. Jan-Dirk Sprokkereef geeft leiding aan de uitvoering van dit traject.

Veilig Thuis

Naast de aanscherping van de meldcode, gaat het verbetertraject ook in op aanpassing van de werkwijze van de Veilig Thuis-organisaties. Aanscherping van de meldcode heeft immers gevolgen voor de Veilig Thuis-organisaties, die de meldingen ontvangen.

In zijn aanpak onderscheidt Sprokkereef de volgende vier fasen:

  1. Inventarisatie
  2. Uitvoeringsopties
  3. Besluitvorming
  4. Uitvoering verbeterprogramma

Wetswijziging

De uitvoering van de eerste drie fasen is voorzien voor de periode tot en met juli van dit jaar. De vierde fase treedt vanaf juli in. In overleg met veldpartijen zal er tegen die tijd een aantal uitvoeringsopties zijn opgesteld. Ook is dan duidelijk of er eventueel een wetswijziging nodig is, in verband met het verstrekken en/of registreren van persoonsgegevens.

Sprokkereef stelt dat momenteel breed onderkend wordt dat er onvoldoende garanties zijn dat er melding wordt gemaakt van ernstige signalen en vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Tegelijkertijd constateert hij dat een generieke registratieplicht door veldpartijen als een te grofmazige oplossing wordt beschouwd.

Download

U kunt de Aanpak aanscherping meldcode en de bijbehorende Kamerbrief externe linkhier downloaden.