Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

26-07-2016

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het CBS voerde in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut maatwerk uit naar slachtofferhulp voor jeugdigen. In totaal vonden n 2014 bijna 9 duizend minderjarige slachtoffers van een gewelds- of zedendelict, of hun naasten, hun weg naar slachtofferhulp. Vier op de tien personen die vanwege een zedendelict in contact kwamen met SHN waren minderjarig. Bij geweldsdelicten was 13 procent van de cliënten minderjarig.

Regio’s

SHN ondersteunde in 2014 relatief de meeste minderjarige slachtoffers van geweld in de jeugdzorgregio’s Flevoland, Rijnmond en Zaanstreek-Waterland. In de regio’s Friesland, Midden-Limburg West en de Achterhoek ontvingen de minste minderjarigen slachtofferhulp.

De meeste slachtoffers worden door de politie in contact gebracht met Slachtofferhulp, maar een deel neemt op eigen initiatief contact op of via andere instanties zoals de kinderbescherming of het maatschappelijk werk.

Meer informatie

externe linkCbs.nl