Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Oranje Huis-aanpak erkend als goed onderbouwde interventie

16-08-2016

De Oranje Huis-aanpak is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

De Oranje Huis-aanpak richt zich op gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en hiervoor een beroep doen op de vrouwenopvang. De aanpak combineert de opvang met systeemgerichte hulp aan het hele gezin. Er wordt gewerkt aan veiligheid, herstel en het duurzaam stoppen van het geweld.

Proces-evaluaties

Uit twee proces-evaluaties komt naar voren dat medewerkers de interventie uitvoerbaar vinden en achter de systeemgerichte aanpak staan. Ook cliënten geven aan zich ook in de open setting veilig te voelen. Zij zijn zeer tevreden met de scheiding tussen hulpverlening en verblijf.

De Oranje Huis-aanpak is in juni 2016 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De Oranje Huis-aanpak beschikt over een gedegen handboek en werkboek. De vergelijking met andere methoden en het integreren van andere werkwijzes in de eigen aanpak is erg goed. Aandachtspunt is de beschikbaarheid van voldoende en geschikte locaties. Daarnaast wordt effectonderzoek aanbevolen om de effectiviteit van de interventie aan te tonen en beter te onderbouwen.

Samenwerking

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.