Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minister Blok: ‘Aanpak complexe scheidingen boekt belangrijke vooruitgang’

02-03-2017

Bij de aanpak van complexe scheidingen is de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn 25 van de 32 maatregelen uit het Uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding’ afgerond of een flinke stap verder gebracht.

Handschoen oppakken

Dat schrijft minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Om complexe scheidingen te voorkomen, hebben advocaten meer aandacht voor het bereiken van onderlinge overeenstemming tussen ex-partners. Daarnaast wordt ingezet op een preventief hulpaanbod en op de verbinding tussen dit aanbod en de juridische dienstverlening.

Blok constateert dat gemeenten, als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulp, in toenemende mate deze handschoen oppakken. Om complexe scheidingen te signaleren, is inzicht verkregen in effectievere inzet van de Raad voor de Kinderbescherming bij scheidingsprocedures. Om complexe scheidingen te stoppen, worden ouders - onder andere door Villa Pinedo - bewust gemaakt van de belevingswereld van hun kind.

Verbreding kennis en vaardigheden

Door methodiekontwikkeling is er daarnaast aandacht voor verbreding van kennis en vaardigheden van gezinsvoogden die ondertoezichtstellingen bij scheidingen uitvoeren. Om de schade door complexe scheidingen te beperken, is er een inventarisatie gemaakt van ondersteuningsprogramma’s voor ouders, wordt er specifieke kennis over escalerende scheidingen verspreid en wordt ingezet op de versterking van de positie van het kind in een complexe scheiding.

Aandacht blijven vergen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Bij de brief stuurt de minister een overzicht van de voortgang van de acties uit het Uitvoeringsplan. De initiatieven die worden ontplooid om complexe scheidingen te voorkomen, te signaleren en te stoppen met het oog op het beperken van de schade aan betrokken kinderen, stemmen Blok hoopvol. “Tegelijkertijd schetsen de hoeveelheid en diversiteit van de initiatieven de complexiteit en de omvang van het probleem. Hoewel het in eerste instantie aan ouders zelf blijft om hun scheiding zo goed als mogelijk te laten verlopen, zullen complexe scheidingen de komende jaren daarom de aandacht blijven vergen van (overheids)instanties en professionals.”

Meer weten

Downloads
pdf-bestandKamerbrief over voortgang aanpak complexe scheidingen (via www.rijksoverheid.nl) (pdf-bestand, 180 kB)

pdf-bestand Balans Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding (via www.rijksoverheid.nl) (pdf-bestand, 304 kB)

Links
externe linkWoonarrangementen van kinderen na scheiding

externe linkPilot bijzondere curator-gedragsdeskundige