Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vierdaagse conferentie kindermishandeling en huiselijk geweld van start

02-10-2017

De vijftiende internationale conferentie over kindermishandeling en huiselijk geweld is gisteren in Den Haag van start gegaan. Het thema van de conferentie die tot en met woensdag plaatsvindt, is: multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en het doorbreken van intergenerationeel geweld.

GGD Haaglanden organiseert de vierdaagse conferentie in samenwerking met ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect). Diverse nationale en internationale sprekers hebben zich aan het congres verbonden.

Gezamenlijk doel

"Deze conferentie brengt 500 professionals uit 50 verschillende landen bij elkaar met een gezamenlijk doel: nieuwe inzichten verwerven voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wereldwijde kennis wordt gedeeld en grensoverschrijdende samenwerking wordt aangegaan. Dichter bij huis vraagt de hardnekkigheid van de problematiek blijvende inzet van professionals zoals jeugdhulpverleners, leraren, wijkagenten, ambtenaren en artsen", aldus de Haagse wethouder Karsten Klein (Zorg), die de conferentie zondag opende.

De volgende partijen werken mee aan dit congres: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Verwey-Jonker Instituut, ministerie van VWS, UNICEF, World Health Organization, Veilig Thuis Haaglanden, Haaglanden Medisch Centrum, De Waag.