Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lespakket nodigt leerlingen uit om te praten over huiselijk geweld

03-03-2017

Het Kopland heeft gisteren tijdens een congres in Groningen het lespakket 'Horen, zien...praten' gelanceerd. Het lespakket, speciaal ontwikkeld voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, helpt docenten om leerlingen uit te nodigen om te praten over huiselijk geweld.

Veilige plek

Onderzoek laat zien dat één op de tien leerlingen te maken heeft met huiselijk geweld. Dat betekent in elke schoolklas zo'n twee of drie leerlingen. Praten helpt, al is dat lang niet altijd makkelijk. Het Kopland maakt zich er sterk voor dat jongeren een stem hebben en houden. En dat zij hun verhaal op een veilige plek kunnen doen.

School heeft een taak

"Er is pas ruimte voor leren en school, als er thuis sprake is van een veilige situatie. Daar ligt ook voor de school een taak". Met deze woorden nam Henk Lammerts, directeur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG), het eerste lespakket in ontvangst. Het pakket bestaat uit vijf lessen. Alle lessen worden begeleid door een medewerker van Het Kopland.

De CSG heeft toegezegd om alle zes CSG-vestigingen van start te laten gaan met dit lespakket. Alice Vellinga, directeur-bestuurder van Het Kopland, sprak hiervoor haar dank uit. "Dank dat uw scholen zich op deze wijze ook inzetten voor hun leerlingen".

Dat ene kind

Ton Schroor, de Groningse wethouder Zorg&Welzijn en Onderwijs, sprak over de complexiteit van de problematiek en het belang van het niet uit het oog verliezen van kinderen. “Wat met dit lespakket, ontwikkeld door specialisten, goed ondersteund kan worden. Laten we vandaag met elkaar als doel stellen: we maken ons hard voor dat ene kind in de klas. Als we dat al bereiken vandaag...!"

Bij het lespakket hoort een website voor leerlingen die na of buiten het lesprogramma behoefte hebben aan meer informatie, antwoorden of verdieping.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van externe linkHoren, zien...praten