Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interventieprogramma bij vechtscheiding is effectief

03-04-2017

Het interventieprogramma 'Kinderen uit de Knel' voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de interventie. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK).

Rol leerkrachten

De onderzoekers volgden 83 vaders, 82 moeders en 142 kinderen van 6 tot en met 18 jaar die deelnamen aan de interventie. Ouders gaven na afloop aan dat zij hun ex-partner meer vergaven en de scheiding meer accepteerden na afloop van de interventie in vergelijking met daarvoor.

Ondanks alle negatieve gevolgen van een vechtscheiding, beoordeelden de betrokken kinderen hun leven vrij positief. Zij gaven aan dat het goed met hen ging en ze rapporteerden een duidelijke mate van welzijn en tevredenheid met hun leven. Wel gaven zij aan last te hebben van bijvoorbeeld het wisselen van huizen en omgaan met verschillende regels. Opvallend is de belangrijke rol van leerkrachten. Ongeveer 40 procent van de kinderen deelt zijn zorgen met een leerkracht.

De goede score op algemeen welzijn, neemt niet weg dat kinderen de scheiding als traumatisch kunnen beleven. De helft van de kinderen in het onderzoek bleek bij het begin van de behandeling een groot risico te lopen op een posttraumatisch stressstoornis (PTSS).

Downloads

pdf-bestandVechtscheidingen, beleving en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel (via www.hetlock.nl) (pdf-bestand, 1,2 MB)