Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Training signalering kindermishandeling voor Rotterdamse leraren

03-07-2017

Ruim 5000 Rotterdamse leerkrachten worden komend schooljaar getraind om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te herkennen. Dertien Rotterdamse schoolbesturen hebben hiervoor inmiddels een intentieverklaring ondertekend.

Het onderwijs is bij uitstek de plek waar kindermishandeling vroeg gesignaleerd kan worden. Onderzoek toont aan dat, statistisch gezien, in elke klas één kind slachtoffer is van kindermishandeling. Het aantal meldingen vanuit het onderwijs is echter gering. Van de ruim 4400 meldingen die tussen november 2015 en november 2016 in de regio Rotterdam Rijnmond bij Veilig Thuis geregistreerd werden, waren er 'slechts' 190 van scholen afkomstig.

E-learning

De Rotterdamse leerkrachten kunnen nu een e-learning training van Augeo volgen over het signaleren van kindermishandeling, het werken met de meldcode en het steunen van kinderen die thuis onveilig zijn. De gemeente Rotterdam draagt hier financieel aan bij.

De gemeente is samen met de vier grote schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam met de problematiek aan de slag gegaan. Er is een handreiking voor scholen gemaakt die eind juni aan alle Rotterdamse schoolbesturen is aangeboden. Zes besturen in het primair onderwijs en zeven besturen in het voortgezet onderwijs hebben de bijbehorende intentieverklaring getekend, waarmee men aangeeft hier mee aan de slag te gaan. Komend schooljaar zullen 197 scholen en ruim 5000 leerkrachten de training volgen.

Meer informatie