Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Atria publiceert factsheet online seksuele intimidatie

04-08-2017

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria heeft onlangs een factsheet over online seksuele intimidatie gepubliceerd. Deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker voor.

Volgens Europees onderzoek uit 2014 heeft een op de zes (17%) Nederlandse vrouwen wel eens ongepaste seksuele toenaderingen meegemaakt en/of ongewenste seksueel getinte berichten ontvangen via sociale media, tegenover 11 procent gemiddeld in de EU. Dat het een groeiend probleem is lijkt af te leiden uit de hogere rapportering door jongere vrouwen. Onder de 27 jaar meldde een derde van de vrouwen in Nederland dit te hebben ervaren.

Aard en omvang

De Factsheet van Atria geeft een indicatie van de omvang van de verschillende vormen van online seksuele intimidatie. Daarnaast komen de gevolgen voor slachtoffers en enkele veelbelovende interventies in Nederland aan bod. Tot slot volgen aanbevelingen voor professionals bij de politie, in de zorg en het onderwijs en voor beleidsmakers.

Download

pdf-bestandFactsheet Online seksuele intimidatie (Pdf-bestand 730 kB, via atria.nl)