Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

05-04-2017

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

 • Landelijke kick-off pilots ontspoorde mantelzorg
 • De pilot ontspoorde mantelzorg van Breda
 • Publiekscampagne tegen financieel misbruik een succes
 • Maak grensoverschrijdend gedrag van medewerkers bespreekbaar
 • Algemeen overleg ouderenmishandeling
 • KNMT: vergeet de mond van de oudere niet
 • Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • KNB vraagt blijvende aandacht voor financiële bescherming ouderen
 • Film Stop ouderenmishandeling Mentorschap West-Brabant
 • BROOS: een theaterstuk over ouderenmishandeling
 • Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie