Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Subsidieoproep voor onderzoek naar aanpak kindermishandeling

05-07-2017

ZonMw nodigt bestaande samenwerkingsverbanden uit om een subsidieverzoek in te dienen voor onderzoek naar optimale afstemming, rol en taakverdeling bij het voorkomen, signaleren, stoppen of behandelen van kindermishandeling.

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op onderzoek naar afstemming en regievoering in het stoppen en de aanpak van kindermishandeling tussen de verschillende ketenpartners en disciplines. Zoals bijvoorbeeld gemeenten, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, (sociale) wijkteams, artsen, jeugd-GGZ en volwassenen-GGZ, politie, woningcorporaties, eerstelijns voorzieningen/professionals en (in)formele netwerken rondom gezinnen.

Deadline

Subsidieverzoeken kunnen uiterlijk tot 28 september 2017 worden ingediend.