Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Campagne tegen seksueel geweld

05-10-2017

Het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn deze week een landelijke campagne tegen seksueel geweld gestart. De gehele maand oktober staat op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijke telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

De campagne wordt afgetrapt met een special van weekblad VIVA waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de problematiek en de beschikbare hulp voor slachtoffers via het Centrum Seksueel Geweld.

Melding doen

In Nederland zijn jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld te betreuren en wordt 1 op de 8 vrouwen ooit in haar leven verkracht. Hoewel de cijfers schrikbarend zijn en deskundige hulp voorhanden is, meldt slechts een heel klein percentage zich. Schaamtegevoelens, 'victim blaming', bekendheid met de dader waardoor beschuldiging erg lastig is of niet weten dat er hulp beschikbaar is, zijn belangrijke oorzaken om geen melding te doen. Terwijl deskundige hulp, bij voorkeur binnen zeven dagen na het incident, de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Bovendien vergroot dit de pakkans van de dader, doordat er dan nog sporenonderzoek kan worden gedaan.