Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Federatie Opvang wil landelijk ondersteuningsprogramma huiselijk geweld

06-04-2017

Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is een landelijk ondersteuningsprogramma nodig. Dat schrijft de Federatie Opvang in een brief aan informateur Edith Schippers. In de brief pleit de federatie voor vijf acties voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving.

70.000 vrouwen, mannen en kinderen doen elk jaar een beroep op een opvanginstelling vanwege huiselijk geweld, dakloosheid, of ggz problematiek. Het nieuwe kabinet kan veel van deze problemen oplossen door te investeren in wonen, armoedebestrijding, een fonds voor preventie in het sociaal domein, versterking van de rechtshulp voor opvangcliënten en dus ook een landelijk ondersteuningsprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld. "Alleen tijdige hulpverlening aan huis kan voorkomen dat vrouwen en kinderen vanwege geweld hun huis moeten ontvluchten. Hiervoor zijn extra investeringen nodig", zo schrijft de federatie.

Structurele oplossingen

"Zonder een betaalbare woning en voldoende inkomen om de noodzakelijke dingen te kunnen betalen, redt niemand het in de samenleving. Een kabinet dat investeert in structurele oplossingen, gaat enorme winst boeken, zowel vanuit humanitair oogpunt, als financieel", aldus Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang.