Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar effectiviteit Oranje Huis-aanpak

07-03-2017

Blijf Groep heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de effectiviteit van de Oranje Huis-aanpak te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten van Blijf Groep die in een Oranje Huis verblijven.

Vervolg

Het onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek van Verwey-Jonker Instituut naar de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld uit 2014.

Het nieuwe onderzoek richt zich op de volgende zaken:

  • omvang en typering van het huiselijk geweld;
  • achtergronden van de cliënten;
  • aard van de problematiek;
  • effecten van de hulp.

Drie metingen

In het kader van het onderzoek worden drie metingen gedaan over een periode van anderhalf jaar. Inmiddels zijn in februari de eerste vragenlijsten afgenomen bij cliënten van de Oranje Huizen in Amsterdam en Alkmaar.

Bij het afnemen van deze vragenlijsten vraagt de onderzoeker aan de vrouwen die meewerken of zij het goed vinden dat hun (ex-)partner ook benaderd wordt voor het onderzoek.

Onderzoek onder niet Nederlands sprekende cliënten

Voor cliënten die de Nederlandse taal niet (genoeg) beheersen, zijn de vragenlijsten ongeschikt. Omdat Blijf Groep toch een beeld wil krijgen van de ervaringen van deze vrouwen, zijn andere mogelijkheden gezocht om hun ervaringen te meten.

Student-onderzoekers die verschillende talen spreken, gaan interviews houden met aangepaste, semi-gestructureerde vragenlijsten en - waar nodig - tolken. Zo kan Blijf Groep ook de ervaringen van 25 niet-Nederlands sprekende vrouwen, 20 kinderen en (ex-)partners meenemen in het onderzoek.

Het externe linkonderzoek loopt door tot in 2019. In 2018 worden de eerste tussentijdse resultaten verwacht.