Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Psychologen: integrale jeugdhulp komt moeizaam tot stand

07-08-2017

De in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp komt nog steeds erg moeizaam op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder leden van het NIP en P3NL (belangenorganisatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen).

Uit de enquête die het NIP deze zomer onder vrijgevestigde psychologen en pedagogen hield, komt naar voren dat de wachtlijsten langer zijn geworden en integrale hulp maar moeizaam tot stand komt. Door meer nadruk op administratieve en verantwoordingsprocessen, en door lagere tarieven, is er minder ruimte voor de benodigde innovatie en kwaliteitsborging.

Wachtlijsten

Aan het onderzoek deden 285 vrijgevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten mee die als zelfstandige werken met kinderen en jeugd en/of volwassenen. Meer dan de helft (57%) van de vrijgevestigden hanteert een wachtlijst en bij bijna 60 procent van de ondervraagden met een wachtlijst is sprake van een langere aanmeldwachttijd dan nog als redelijk kan worden aangemerkt. Deze percentages zijn hoger dan in 2016.

Het NIP en P3NL gebruiken de uitkomsten van de enquête om met zorgverzekeraars, gemeenten en ministeries in gesprek te gaan om te komen tot structurele verbeteringen, zodat cliënten tijdig de noodzakelijke zorg krijgen.

Meer informatie

externe linkNederlands Instituut van Psychologen