Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk overzicht gezondheidszorg in de knel

07-09-2017

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Omdat elke gemeente een eigen beleid kan voeren, verliezen publieke kennisorganisaties zoals het Trimbos Instituut het landelijk overzicht. Dat blijkt uit het rapport 'Gezond verstand' dat het Rathenau Instituut gisteren publiceerde.

"De kwaliteit van zorg komt in het gedrang wanneer praktijk en beleid niet langer worden gestaafd door wetenschappelijk onderzoek", aldus directeur Melanie Peters van het Rathenau Instituut vandaag in de Volkskrant. Ze noemt als voorbeeld een gemeente die een consultant inhuurde met de vraag hoe huiselijk geweld aan te pakken. "Die schreef vervolgens een nota 'huiselijk geweld' en ontwikkelde een training voor ambtenaren. Maar kan deze consultant als zzp'er ook zorgen voor een juiste, brede verspreiding van inzichten uit de praktijk? Dit is traditioneel een taak van landelijke, publieke kennisorganisaties."

Betere kennisuitwisseling

Zo is bijvoorbeeld het risico toegenomen dat vergelijkbare onderzoeken door meerdere gemeenten tegelijk worden gedaan. Resultaten daarvan worden dan niet landelijk gedeeld. Het kennisaanbod is onoverzichtelijker geworden, is de conclusie uit gesprekken met belanghebbenden en literatuuronderzoek.

Om aan de nieuwe kennisbehoefte van gemeenten te voldoen en tegelijkertijd de noodzakelijke kennis op nationaal niveau te behouden, is volgens het Rathenau Instituut betere kennisuitwisseling nodig. "Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou moeten toezien op de opbouw van de gemeentelijke gezondheidskennis. Bij de systematische opbouw van deze nieuwe kennis zou beter rekening gehouden moeten worden met de publieke kennisorganisaties."

Meer informatie

Rathenau.nl