Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brede samenwerking voor betere eerste levensfase

08-06-2017

TNO, NJi, NCJ, de Bernard van Leer Foundation, Erasmus MC, Hogeschool Leiden en de initiatiefnemers van het Manifest 1001 Kritieke Dagen gaan hun kennis en informatie over de periode rond de geboorte van een kind bundelen. Ook willen zij de landelijke en lokale politiek oproepen om te investeren in deze belangrijke eerste levensfase.

Door te investeren in het ongeboren of pasgeboren kind kunnen veel problemen in latere jaren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroegtijdig ingrijpen leidt tot betere schoolprestaties, minder gedragsproblematiek, minder delinquent gedrag en minder beroep op hulp. Ook is het positief voor het welzijn van de ouders en de partnerrelatie.

Rol gemeenten

Gemeenten spelen volgens de organisaties een cruciale rol. "Bij de zorg voor wat oudere kinderen zie je al meer samenwerking, maar juist in die eerste fase ligt een enorme kans om maatschappelijke problemen voor te zijn en gelijke kansen te bieden aan kinderen”, aldus Sofie Vriends, directeur Gezond en Veilig Opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). "De gemeente kan daarin agendasettend bezig zijn en ervoor zorgen dat lokale partijen veel beter gaan samenwerken en kennis gaan delen. Als je niet goed investeert in die eerste jaren, dan betaal je later gewoon de prijs hiervoor."

Het initiatief wordt ondersteund door de externe linkMaatschappelijke Alliantie.