Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inspectie start toezicht opvang slachtoffers loverboys

09-08-2017

De Inspectie Jeugdzorg doet dit jaar onderzoek naar jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

De Inspectie Jeugdzorg voert het onderzoek uit op verzoek van staatssecretaris Van Rijn ( VWS). Eind 2014 verscheen het Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd: 'Hun verleden is niet hun toekomst' van de Commissie Azough.

Aanleiding voor dit actieplan was dat, ondanks dat er steeds meer slachtoffers van loverboys/mensenhandel zijn, het nog ontbrak aan een integrale ketenaanpak voor slachtoffers. Vervolgens stelde de Commissie Azough het 'Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel' op. Dit kwaliteitskader geeft jeugdhulpaanbieders handvatten voor het bieden van deze gespecialiseerde, residentiële opvang.

Rapporten

Het onderzoek vindt plaats in de periode juni-november 2017. Van elk onderzoek wordt een instellingsrapport gemaakt. Alle rapporten worden op de website van de Inspectie Jeugdzorg gepubliceerd. Op grond van de dertien instellingsrapporten maakt de inspectie een rapport. Dit eindrapport wordt in de eerste maanden van 2018 gepubliceerd.

Meer informatie

externe linkInspectiejeugdzorg.nl