Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' beschikbaar

09-11-2017

Experts van de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Veilig Thuis hebben samen de handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' geschreven. Deze wordt op 20 november gepresenteerd, maar is nu al als download beschikbaar.

De handreiking kan worden gebruikt bij alle meldingen van kindermishandeling waarbij het vermoeden bestaat dat zich strafbare feiten hebben voorgedaan. Het biedt professionals uit de zorg- en strafketen handvatten voor effectief gezamenlijk overleg. Dit helpt bij de uitvoering van feitenonderzoek en van zorg- en strafrechtelijke interventies.

Samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen is cruciaal. Maar dat gaat nooit vanzelf. Ieder streeft een ander doel na, gebruikt ander jargon, of er zijn verschillen in registratiesystemen, waardoor informatie uitwisselen moeilijk gaat.

Week tegen kindermishandeling

De Week tegen kindermishandeling (20 tm 26 november) staat dit jaar helemaal in het teken van samenwerking tussen professionals. Voor het stoppen van kindermishandeling in een gezin is de samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen cruciaal. Maar hoe doen we dat? Waar lopen we tegenaan? 20 november organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid een congres om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hier wordt ook de handreiking gepresenteerd.

Download

pdf-bestandHandreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (Pdf-bestand 699 kB, via Rijksoverheid.nl)