Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling hangt samen met (on)vermogen tot spiegelen

10-03-2017

Er is een relatie tussen kindermishandeling en het vermogen om andermans gedachten en emoties te begrijpen. Dat concluderen Nederlandse en Engelse onderzoekers naar aanleiding van hersenonderzoek.

Mentaliseren

Personen met een geschiedenis van emotionele mishandeling en emotionele verwaarlozing hebben een groter risico om problemen te ontwikkelen op het terrein van interpersoonlijk functioneren. Een van de processen die hierbij een rol zouden kunnen spelen, is een gebrekkig vermogen tot mentaliseren, het kunnen begrijpen van gedachten en emoties van jezelf en anderen.

Brein

In de studie is onderzocht hoe mishandeling en verwaarlozing samenhangen met het (on)vermogen tot spiegelen en hoe dit tot uiting komt in het brein. Hoewel de focus ligt op de invloed van emotionele mishandeling en verwaarlozing, is hierbij ook de mate van gerapporteerd seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en verwaarlozing meegenomen, omdat emotionele mishandeling vaak gepaard gaat met andere vormen van mishandeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd door De Jutters, Lucertis, Curium, Universiteit van Leiden en de University of Cambridge.

Meer weten

The neural correlates of childhood maltreatment and the ability to understand mental states of others. European Journal of Psychotraumatology.

pdf-bestandNederlandse samenvatting (via www.lucertis.nl) (pdf-bestand, 64 kB)